Διακρατικές Συναντήσεις

Πρώτη Διακρατική Συνάντηση

Την 31η Ιανουαρίου 2020 οι εταίροι ταξίδεψαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα στην Κύπρο για την πρώτη διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Mental Health Matters through Restorative Art.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να τεθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τους επόμενους μήνες έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε συζήτηση σε σχέση με το έργο, τους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς και ο ρόλος και οι υποχρεώσεις καθενός από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Με το τέλος της συνάντησης, η σύμπραξη του έργου είχε ξεκάθαρο πλάνο στο οποίο θα στηρίζονταν οι δράσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και έθεσαν ως πρώτο στόχο την ολοκλήρωση του πρώτου παραγόμενου του έργου, του Εκπαιδευτικού οδηγού για την χρήση της αποκαταστατικής τέχνης σε δομές ψυχικής υγείας.

 

Εικόνες

Comments are closed.