Partnerek

Az MHM konzorciuma hat társszervezettel működik: 

Koordinátor: A helyreállító igazságszolgáltatás mindenkinek (Egyesült Királyság), továbbá Szociális Innovációs Központ (Ciprus), EDRA (Görögország), Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány – LOKA (Magyarország), Fundacion INTRAS (Spanyolország), ASFA (Görögország).

RJ4All Nemzetközi Intézete

 RJ4All Nemzetközi Intézete
Az RJ4All Nemzetközi Intézet 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy a közösségi és szociális kohéziót elősegítse.
Mint felhasználó-irányítású, jótékonysági civil szervezet oktatáson keresztül igyekszik erősíteni a közösségeket, segít a hatalom elosztásában a helyreállító igazságszolgáltatás gyakorlatának és értékeinek alkalmazásával, beleértve az interkulturális párbeszédet, ösztöndíjakat, képzéseket, önkéntességet, műhelyeket és szociális akció projekteket.
RJ4All a vezető európai resztoratív igazságszolgáltató hálózat, 40 országból vannak tagjai, és kurzusain keresztül az élethosszig tartó tanulás (folyamatos szakmai fejlődés) szolgáltatója. Kiadói részlege, az RJ4All Publications, a világ társadalmi igazságosság területének egyik vezető kiadója és székhelye a szakértői értékelésű (per review-s) Youth Voice Journal folyóiratnak és az Internet Journal of Restorative Justice internetes folyóiratnak.
Számos projektet vittünk véghez az EU, Nagy-Britannia és nemzetközi szervezetek számára. Ebbe beletartozott rehabilitációs és resztoratív programok független értékelése, társadalmi tudatosság növelése, tréning projektek, küzdelem a radikalizálódás ellen, szakértői konzultációk és tanácsadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek. Nyitottak vagyunk olyan lehetőségek felé, ahol konzorciumba csatlakozhatunk pályázatoknál az EU-ban, az Európai Unió, az Európa Tanács és más testületek felé, s gyakran vagyunk vezető partnerei az ilyen jelentkezéseknek.
Kérjük az RJ4ALL mozgalomhoz való csatlakozással kapcsolatos további információért tekintse meg a linket.

INTRAS Alapítvány

INTRAS Alapítvány (Fundación INTRAS) egy non-profit szervezet, amely a pszichés egészségvédelem intervencióinak, kutatásának szenteli magát Spanyolország Castilla y León régiójában. A szervezet szolgáltatásai a mentális betegséggel élőket segíti a felgyógyulási folyamaton, az emberek képességfejlesztésén keresztül, hogy képessé váljanak az önirányított, önbizalomteli életre. INTRAS különböző szolgáltatásokat kínál: pszichoszociális és munkarehabilitációs programok, foglalkozási és szakmai képzések, átképzések, munkaerőpiaci felkészítő műhelyek, tanácsadás, szakmai útmutatás, nem formális oktató tevékenységek. Pedagógusok, pszichopedagógusok, tanárok, oktatók, szociális- és ifjúsági munkások alkotják munkacsapatukat, rengeteg tapasztalattal a sajátos nevelési igényű oktatás, a formális, nem formális oktatás területén abban támogatva célcsoportjainkat, hogy mindennapi életük valóságában egyenrangú partnerekként vehessenek részt. Az évek szakmai munkája szilárd tapasztalatokat hozott az INTRAS-ban mind az európai projektek területén, mind a mentális betegségben szenvedők pszichoszociális és munkahelyi rehabilitációjára irányuló innovatív tevékenységek fejlesztésében. Az INTRAS széles körű tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi szintű együttműködésben, és aktív tagja az olyan releváns hálózatoknak is, mint például a Rehabilitációs Európai Platform (EPR) és a Mental Health Europe (MHE).

Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups - EDRA

 Szociális együttműködés a sérülékeny csoportokért ‘Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups – EDRA’ (röviden: K.S.D.E.O. “EDRA”) szervezet egy nonprofit, társadalmi szövetkezet, mely a mentális zavarok és mentális retardáció területén működik 2001 óta támogatva a pszichés egészséget, védve a társadalmilag sérülékeny csoportok jogait, és a mentális egészséggel kapcsolatos témákra felhívva a figyelmet. EDRA a következő területeken fejti ki működését: I. Pszichés zavarok, II. Mentális retardáció, III. Gyerekek és családok, IV. Sérülékeny társadalmi csoportok. “EDRA” nagyon aktív az EU-projektekben, több széles spektrumú projektet irányított az Erasmus+ (KA2, Sport) és Kreatív Európa Creative Europe (Kulturális) Programokon keresztül, és több más projektben vett részt mint partner szervezet. A szervezetnek széles körű tapasztalata van a tréningek területén, hiszen Élethosszig Tartó Tanulási Központként is működik, amely során más célok között a szervezet alkalmazottainak is folyamatos képzést biztosít. Az évek során szolgáltatásai között több száz tréninget tartott, a pszichés ellátás területén dolgozók, szociális munkások és művészek számára egyaránt vezet folyamatosan kurzusokat.

Centre for Social Innovation (CSI)

A Társadalmi Innovációs Központ Centre for Social Innovation (CSI) egy kutató és fejlesztő szervezet, amely olyan társadalmi kezdeményezések támogatására összpontosít, melyek pozitív változást hozhatnak helyi, nemzeti, vagy regionális illetve globális összefüggésekben. CSI szorosan együttműködik a kormányokkal, helyi adminisztratív ügynökségekkel, hatóságokkal, non-profit szervezetekkel, kereskedelmi szereplőkkel és oktatási intézményekkel, a szociális, gazdasági és kulturális változások elősegítése érdekében.
Bizonyítékon alapuló kutatásokat folytatunk, hogy azonosítsuk és elérjük a rendszerszintű változásokat, kutatunk a globális, nemzeti, regionális és helyi megoldások terén, hogy olyan megoldást fejlesszünk ki, amely figyelembe veszi a helyi ökoszisztémát, kulturális erőteret, találkozik az érdekeltek igényeivel. Majd alkalmazzuk ezeket a megoldásokat, miközben fenntartunk egy élénk visszacsatolási kört, és csapatunkat is igyekszünk nyitott, jól felszerelt kutatókból, oktatókból, szociális munkásokból, szociális vállalkozókból, projektmenedzserekből, trénerekből és informatikai fejlesztőkből összeállítani. A CSI magában foglalja azokat a képességeket és erőforrásokat, melyek lehetővé teszik a a társadalmi igények azonosítását, a kiigazított kezdeményezések megtervezését és végrehajtását, valamint előre vetítse és megvalósítsa a fenntartható növekedést.
A szakértők a következő területeket képviselik szervezetünkben: társadalmi igazságosság, munkaerőpiac, oktatás, e-tanulás, szociális vállalkozás-projektmenedzsment, projekt értékelő szolgáltatások, termék hitelesítés, és tréning.
A visszacsatolási folyamtokon és munkamódokon keresztül biztosítjuk, hogy az érdekelt felekkel kapcsolatban álljunk és folyamatosan frissítsük társadalmi megoldási javaslatainkat.

Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány- LOKA

Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány- LOKA
2007ben alakult Budapesten, hogy hozzájáruljon a magyar társadalom a mentális egészségfejlesztéséhez, elősegítse a pszichológia és pszichiátria szociális támogatottságát, és hogy e célból és az igényektől függően elérhető és speciális támogatást nyújtson . A hátrányos helyzetű csoportokon belül kiemelt figyelmet fordítunk a pszichiátriai betegek és alkoholfüggők iránt. Másik fókuszunk az öngyilkosság megelőzés. Fontos kiemelnünk, hogy munkánk kizárólag tudományos és szakmai tudáson alapul. Céljaink között szerepel nemzetközi kutatási eredmények helyi ismertetése és terjesztése a szakemberek és a páciensek között egyaránt. Kapcsolatban állunk a Magyar Pszichiátriai Társasággal, a Magyar Pszichoterápiás Szövetséggel és az Amerikai Pszichiátriai Egyesülettel.

Az Alapítvány honlapja: www.lelekbenotthon.hu
Honlapunk olvasói pszichológiával pszichés egészséggel kapcsolatos cikkeket, személyiségteszteket, adatállományokat, elérhető orvosi és jogi segítséget találnak. Munkánk tudományos gyakorlaton alapszik, és az eredményeket mind a szakemberek, mind a betegek felé közérthető módon továbbítjuk.
Megalapítottunk egy klubhálózatot, egyik klubunk a depresszióval küzdőket, másik skizofrén betegek hozzátartozóit támogatja.

Athens School of Fine Arts

Az Athéni Képzőművészeti Iskola Athens School of Fine Arts egy kis magból fejlődött ki, 1837-ben alapították meg, s mint Művészeti Politechnikum vagy Iskola volt ismert. 1843-ban a Művészeti Iskolát három tagozatra osztották egyetlen igazgató vezetése alatt: Első: részmunkaidős iskola, amely kiegészítő képzést nyújtott a kézművesek számára.
Második: teljes nappali tagozatos iskolai képzés ipari kézművesként dolgozni kívánó fiatalok számára.
Harmadik: teljes,nappali tagozatos felső oktatási forma, képzőművészek számára.
A harmadik részleg, amely olyan tantárgyakat tanított, mint: festészet, szobrászat, építészet, litográfia, fafaragás, geometria, térképészet lett a Képzőművészeti Iskola a mai Athéni Képzőművészeti Iskola őse. Ez volt az iskola fő ága 1844 – 1862 között.
Az iskola második részlegét Iparművészeti iskolának nevezték, és ebből lett a Műszaki Egyetem, amely 1863. óta meghatározó képzőintézménye a görög ipari fejlődésnek.
1910-ben a Képzőművészeti iskola levált a Műszaki Egyetemről és saját jogkört kapott. Végül 1930-ban egy független intézmény jött létre Athéni Képzőművészeti Iskola néven.

Az iskola céljai:
a. elméleti és gyakorlati tudás átadása a képzőművészetben és a kortárs művészet támogatása
b. A társadalom művészi érzékenységének támogatása tárlatok, kiállítások rendezésével görög és külföldi művészek munkái által
c. Általános iskolai tanárok képzése

Comments are closed.