A projekt áttekintése

A WHO Egészségügyi világszervezet a mentális betegségek kezelését össztársadalmi felelősségnek kiáltotta ki. Hiszen nem csak a betegek életét befolyásolja, de a gondozók, családtagok és az egész társadalom produktivitását érinti. Sok országban a mentális megbetegedések a fogyatékosság (leszázalékolás) vezető okai, a hosszan tartó betegszabadságok 30-40%-áért felelőssek s aGDP 3% át felemésztik. A pszichiátriai megbetegedések adott időegységre nézve a kórházi elhelyezések 21%át teszik ki, gyakoribbak mint a cukorbetegség, rák, és a szívérrendszeri megbetegedések. A súlyos pszichiátriai kórképek hatékony megközelítése és kezelése gyakran élet-halál kérdéseiben dönt. Tíz skizofréniával, és öt bipoláris zavarral diagnosztizált beteg közül egy élete öngyilkossággal végződik. A mentális zavaroktól szenvedők különösen akik egészségügyi ellátórendsezrekben élnek a fokozottan kitettek a megbelyegzésnek, és marginizálódásnak, s a társadalom leghátrányosabb csoportjai közé tartoznak. Ezeket az emberegek gyakran érik társadalmi igazságtalanságok is.

Annak ellenére, hogy a művészet mentális egészségre gyakorolt határa egy re inkább elismert, a legtöbb európai országban még nem választható mint kezelési mód. Ezzel együtt egyre nyilvánvalóbb szükséglet mutatkozik az olyan kortárs megközelítésekre amelyek a gyógyszeres kezelés használatát csökkentik , a legtöbb rendszer elutasításból vagy félelemből régi protokolokhoz ragaszkodik, melyekben próbálják elkerülni az alternatív módszertani megközelítések és eljárások kipróbálását. Még nem dolgozták ki azokat az oktatási anyagokat és programokat melyek ismertetnék a terápiás jellegű művészet és a resztoratív igazságszolgáltatás összekapcsolásából származó lehetőségeket és előnyöket, így sok felnőtt tanuló és szakember nem ismeri ezt a területet.

A Lelki Egészség Számít , A12a Resztoratív Művészet Által (Mental Health Matters through Restorative Art (MHM)) célja hogy Európa szerte, különösen a résztvevő országokban (Nagy Brittania, Ciprus, Görögország, Spanyolország, Magyarország) összekösse az átfedő szektorokkal és stratégiai partnerséggel rendelkező szervezeteket, ezáltal támogatva azokat a felnőttoktatási fejelsztéseket amik olyan oktatási anyagok és eszközök kutatását, kifejlesztését,terjesztését vállalják, amik a mentális egészségügyben dolgozó szakemberek, a helyreálíltó igazságszolgáltatás gyakorlói és művészek szükségleteihez és valóságához igazodnak. MHM e-kurzusokat tervez és akkreditáltat, melyek felnőtt tanulók ismeretetit, és képességeit gazdagíthatják, felépítve és hozzáférést biztosítva ily módon továbbképzési irányokhoz.

Célkitűzések

A lelki egészségvédelemben dolgozók eszköztárának, tudásának és tapasztalatainak bővítése a művészetek alkalmazása és a resztoratív igazságszolgáltatás értékei által.

Művészek képzése olyan műalkotások létrehozása érdekében, amelyek segítik a mentális betegek javulását és társadalmi beilleszkedését.

Innovatív eszközök megteremtése, amelyek javítják az egészségügyi intézményekben élő mentális betegek egészségügyi feltételeit és segítik önképviseletüket a művészetterápia hasznát és a helyreállító igazságszolgáltatás értékeit ötvöző módszertani megközelítésben.

E-kurzusok tervezése és akkreditációja, melyek a felnőttképzés résztvevőinek ismereteit és képességeit gazdagíthatják, hozzáférést biztosítanak más továbbképzési irányokhoz.

Eredmények

ΙΟ1: Képzési kézikönyv: A resztoratív művészet alkalmazása a pszichés betegeket ellátó egészségügyi rendszerekben

Az első szellemi termék (Intellectual Output1) egy olyan e-könyv, amely képzési kézikönyvként szolgál majd a helyreállító művészetnek az egészségügyi intézményekben történő felhasználásához. A kézikönyv alapja egy nemzetközi tanulmány, melynek elkészítésében a partner szervezetek aktívan működnek közre, s amely a művészet pszichiátriai gyógyításban betöltött szerepét és az intézmények gyakorlatában meglévő felhasználási módokat térképezi fel az országokban. További alapot ad az e-könyv elkészítéséhez a partnerországok szakértőinek terepmunkája, amelyben adatokat gyűjtve és elemezve mérik fel az intézményi szükségleteket.

ΙΟ2: Tréning program. A resztoratív művészet alkalmazása a pszichés betegeket ellátó egészségügyi intézményekben

A tréningprogram szintén e-kurzus formájában fog megjelenni a pszichés ellátást végző szakemberek részére; intézményi koordinátoroknak, gondozóknak és más mentális egészségügyben dolgozóknak.

A program fő célja, hogy a célcsoportnak kreatív művészetterápiás szemléletet adjon át, valamint, hogy az egészségügyi rendszerben ellátott mentális betegek javát szolgáló eszközrendszert dolgozzon ki. A másik nagyon fontos cél, hogy a pszichés betegeket ellátó szakemberek megismerjék a helyreállító igazságszolgáltatás értékrendjét egy olyan elméleti megközelítésben, amely ötvözi a művészetet és a resztoratív igazságszolgáltatást, ahol a művészet ereje jelenti az igazságtalanságok helyreállítását. Ez a módszertani megközelítés a mentális betegséggel élő emberek számára egy önmegjelenítő és gyógyító folyamattá válhat.

IO3: Tréning program: A művészet mint segítő és helyreállító eszköz a pszichés ellátórendszerben élő emberek számára

A harmadik fázisban a résztvevő országokban kipróbált képzési program alapján jön létre egy akkreditált e-kurzus. A képzés azokat a művészeket szólítja meg, akik művészetükkel a mentális betegségekkel élők megsegítéséhez szeretnének hozzájárulni. Ez a program speciálisan azokat a résztvevőket, különösen a feltörekvő művészeket segíti, akik szeretnék megtapasztalni művészetüknek a pszichés betegek életére tett átalakító hatását, és azt, ahogy a művészetük segítheti a betegek önképviseletét és gyógyulását. Ugyanakkor ez az útmutató a művészeknek új szakmai lehetőségeket is adhat, mivel a művészetük egy többletértékkel gyarapodhat azon a szociális hatáson keresztül, hogy egy társadalmilag igen sérülékeny csoport tagjainak segít visszanyerni "hangját".

IO4: A lelki egészség fontos e-könyv

A lelki egészség fontos e-könyv lesz az IO projektek végső összegzése és büszkesége. Ebben foglalunk össze minden kutatást, pilot kutatást, tanulmányokat és következtetéseket. A fejezetek angolul és az országok nyelvén is megtalálhatóak lesznek. Ez az e-könyv lesz az első a térségben, előkészítve az utat Európának.

Comments are closed.